Kauniskoti.fi päivitetään responsiiviseksi.

Mobiilin käyttöä kasvaa kiihtyvällä vauhdilla ja jotta kauniskoti.fi pysyy kehityksessä mukana, päivitämme sivuston responsiivikseksi kesäkuun aikana. Pyrimme pitämään kaupan auki ilman huoltokatkoja, ja mahdolliset katkot ajoitamme yöaikaan.
Päivitys on suunniteltu toteuttavaksi kesäkuun aikana, joten viimeistään heinäkuussa kauniskoti on mobiiliystävällinen:)

Aurinkoista kesäkuuta,
Jani Franssila
Kauniskoti.fi