Kaunista sisustamista vuodesta 2008

Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukainen rekisteriseloste.

1. Rekisterinpitäjä
Sisustusliike KaunisKoti Oy
Y-tunnus 2462389-4
Metsämyllynpolku 13, 04220 Kerava
p. 020 730 4520/ Asiakaspalvelu

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö
Jani Franssila, jani(at)kauniskoti.fi

3. Rekisterin nimi
Sisustusliike Kauniskoti Oy:n asiakas- ja käyttäjärekisteri.

4. Rekisterin pitämisen peruste
Henkilö on tilannut tuotteita Sisustusliike KaunisKodin-verkkokaupasta ja/tai rekisteröitynyt verkkokauppaan.

5. Rekisterin käyttötarkoitus
Rekisterin tarkoitus on säilyttää rekisteröityneiden käyttäjien yhteystiedot ja muut tarvittavat asetukset ja tiedot, jotka käyttäjä on halunnut antaa käyttöön. Tietoja voidaan käyttää hyväksi Sisustusliike Kauniskoti Oy:n toiminnan kehittämisessä ja tilastoinnissa. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

6. Rekisterin sisältämät tiedot
Rekisteri sisältää seuraavia käyttäjän antamia tietoja:
henkilön etu- ja sukunimi
syntymäaika
sähköpostiosoite
postiosoite
puhelinnumero
tilaushistoria

Rekisteri voi sisältää myös muita käyttäjän antamia tietoja sekä Sisustusliike Kauniskoti Oy:n määrittelemiä tilasto- tai muita tietoja.

7. Tietojen luovutus
Tietoja ei luovuteta Sisustusliike Kauniskoti Oy:n ulkopuolisille tahoille ilman käyttäjän nimenomaista suostumusta. Käyttäjän tiedot voidaan poistaa rekisteristä pyynnöstä, lukuun ottamatta tilaus- ja palvelutietoja, jotka on välttämätöntä säilyttää esimerkiksi takuisiin liittyen.

8. Rekisterin suojaus
Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää henkilön olevan Sisustusliike Kauniskoti työntekijä.


Muuta evästeasetuksia

Lahjakortti